Ivana Horbec, Zdravlja naroda – bogatstvo države. Prosvijećeni apsolutizam i počeci sustava javnoga zdravstva u Hrvatskoj, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2015., 377 str.

Main Article Content

Juraj Balić

Article Details

How to Cite
BALIĆ, Juraj. Ivana Horbec, Zdravlja naroda – bogatstvo države. Prosvijećeni apsolutizam i počeci sustava javnoga zdravstva u Hrvatskoj, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2015., 377 str.. Povijesni prilozi, [S.l.], v. 52, sep. 2017. ISSN 1848-9087. Available at: <http://pp.isp.hr/?journal=PP&page=article&op=view&path%5B%5D=19>. Date accessed: 23 may 2019.
Section
Reviews