Albanian Soldiers in the Venetian Land Army across the Adriatic (18th Century)

Main Article Content

Lovorka Čoralić

Abstract

U ranome su novovjekovlju, a ponajprije u doba mletačko-osmanskih ratova, okosnica mletačkih prekojadranskih kopnenih snaga bile su postrojbe pod nazivom Fanti oltramarini i Croati a cavallo (Cavalleria Croati) pri čemu su njihovo ljudstvo većim dijelom činili časnici i vojnici zavičajem s mletačkih posjeda od Istre do Albanije. U ovome radu središnje je istraživačko zanimanje usmjereno na albanske vojnike u navedenim vojnim postrojbama. Rad je zasnovan na uvidu u izvorno gradivo iz Archivio di Stato di Venezia, točnije iz fonda Inquisitori sopra l'amministrazione dei pubblici ruoli. U radu se razmatra vremenski okvir njihova djelovanja u rečenim postrojbama, uže zavičajno podrijetlo, omjer udjela u pješačkim i konjaničkim jedinicama, kao i opće fizičke značajke vojnika (dob, stas, boja kose). Nadalje, ukazuje se i na zapovjednike postrojbi u kojima su djelovali, kao i na mjesta njihova stacioniranja, odnosno provedbe popisa. U prilogu rada donosi se poimenični pregled svih do sada istraženih albanskih vojnika u mletačkim prekomorskim kopnenim postrojbama u 18. stoljeću, kao i popis vojnoga ljudstva osobne satnije albanskoga pukovnika Nikole Progine iz 1783. godine.

Article Details

How to Cite
ČORALIĆ, Lovorka. Albanian Soldiers in the Venetian Land Army across the Adriatic (18th Century). Povijesni prilozi, [S.l.], v. 54, may 2018. ISSN 1848-9087. Available at: <http://pp.isp.hr/?journal=PP&page=article&op=view&path%5B%5D=35>. Date accessed: 19 apr. 2024. doi: https://doi.org/10.22586/pp.v54i1.35.
Section
Articles