Palmieri from Poland and Lithuania at the Croatian Coast (1400-1600), with Reference to the Latvian and Estonian Pilgrims

Main Article Content

Krešimir Kužić

Abstract

U radu su prikazani hodočasnici iz Poljske i Litve koji su prošli hrvatskim krajevima i gradovima na Jadranu tijekom hodočašća u Svetu zemlju. Analizirani su temeljni aspekti hodočašćenja u tim zemljama u korelaciji s istovjetnim fenomenom u ostatku Europe. Opisani su motivi njihovog odlaska, staleška pripadnost te doživljaji tijekom putovanja. Osim geografskih i vjerskih specifičnosti koji su najviše utjecali na njihovu brojnost, primjetljiva je niska zastupljenost građanstva. Zbog izrazitog manjka pisanih svjedočanstava nedostaju i kontakti s osobama iz hrvatskih krajeva, pa se u tom pogledu moralo posegnuti za analogijama temeljenima na djelima drugih hodočasnika kasnog srednjeg i ranog novog vijeka.

Article Details

How to Cite
KUŽIĆ, Krešimir. Palmieri from Poland and Lithuania at the Croatian Coast (1400-1600), with Reference to the Latvian and Estonian Pilgrims. Povijesni prilozi, [S.l.], v. 54, may 2018. ISSN 1848-9087. Available at: <http://pp.isp.hr/?journal=PP&page=article&op=view&path%5B%5D=47>. Date accessed: 22 may 2024. doi: https://doi.org/10.22586/pp.v54i1.47.
Section
Articles