Riscatto degli Schiavi – The Role of Archbishop Vicko Zmajević in Ransoming Christian Slaves after the Second Morean War (1714-1718)

Main Article Content

Zdenko Dundović

Abstract

U radu se na temelju izvornih arhivskih spisa Zadarske nadbiskupije, Državnog arhiva u Zadru i Državnoga arhiva u Veneciji razmatra uloga zadarskoga nadbiskupa Vicka Zmajevića (1713. – 1745.) u otkupu kršćanskih robova i zatočenika nakon Drugoga morejskog rata (1714. – 1718.). U kontekstu otkupne prakse kršćanskih robova na području Mletačke Republike tijekom 18. stoljeća navodi se udio zadarskih bratovština i nabožnih mjesta u prikupljanju novčanih sredstava za otkup. U završnom dijelu rada razmatra se način prikupljanja sredstava i njihova distribucija do krajnjeg ishodišta – javne blagajne za otkup kršćanskih robova u Veneciji.

Article Details

How to Cite
DUNDOVIĆ, Zdenko. Riscatto degli Schiavi – The Role of Archbishop Vicko Zmajević in Ransoming Christian Slaves after the Second Morean War (1714-1718). Povijesni prilozi, [S.l.], v. 54, may 2018. ISSN 1848-9087. Available at: <http://pp.isp.hr/?journal=PP&page=article&op=view&path%5B%5D=51>. Date accessed: 21 july 2024. doi: https://doi.org/10.22586/pp.v54i1.51.
Section
Articles